Władze Stowarzyszenia

Przewodnicząca: Agnieszka Drużdż
Z-ca Przewodniczącej z funkcją skarbnika: Bożena Soczek
Członek Zarządu – księgowa: Sabina Jasiak
Członek Zarządu: Teresa Majewska
 
Komisja rewizyjna:
Dymicka Maria
Grobelak Bożena