Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2022:

bilans 2022

informacje dodatkowe 2022

sprawozdanie merytoryczne 2022

wprowadzenie 2022

zyski straty 2022

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

bilans 2021

informacje dodatkowe 2021

sprawozdanie merytoryczne 2021

wprowadzenie 2021

zyski straty 2021

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

bilans 2020

informacje dodatkowe 2020

sprawozdanie merytoryczne 2020

wprowadzenie 2020

zyski straty 2020

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019:

zyski straty 2019

wprowadzenie 2019

sprawozdanie merytoryczne 2019

informacje dodatkowe 2019

bilans 2019